Lejeret ydes af professionel boligadvokat

Vi yder rådgivning inden for alle områder i lejeret og erhvervslejekontrakter på et højt niveau.

Lejeret

Som boligadvokat kan vi hjælpe dig

Vi yder rådgivning inden for alle områder i lejeret på et højt niveau fra vores kontor i København. Vores rådgivning er til både udlejere såvel som lejere af både erhvervslejemål og boliglejemål. Som boligadvokat har vi indgående viden om, hvad der rører sig inden for lejeret, og har en praktisk og løsningsorienteret tilgang i vores rådgivning.

Hvad er lejeret?

Lejeret kan som udgangspunkt opdeles i to grupper, boliglejeret og erhvervslejeret.
Som boligadvokat har vi stor erfaring med-, og beskæftiger os med, begge områder inden for lejeret.

Lejeret er både udlejers rettigheder i forbindelse med lejers misligholdelse. Dette kan f.eks. være:

 • manglende betaling af leje
 • ødelæggelse af det lejede
 • manglende vedligeholdelse af det lejede

Men, det er naturligvis også lejers rettigheder ved udlejers:

 • manglende varsling af lejeforhøjelser
 • ubegrundede opsigelser
 • tidsbegrænsede lejemål
 • istandsættelsesforpligtelsen i forbindelse med afleveringen af det lejede

Lejeret indeholder således alle mulige og umulige tvister mellem lejer og udlejer. Særligt som udlejer skal man være særlig påpasselig med at efterleve lovens frister og regler idet lovgiver har valgt at lejeloven i særlig grad skal beskytte lejers rettigheder.

Tvister i lejeforhold

Af og til kræver uenighed i et lejeforhold, at tvisten skal indbringes for en domstol. Vi bistår, som din boligadvokat, ved såvel voldgiftssager som boligretssager og fører løbende en række sager for såvel by- som landsretterne. At føre proces i forbindelse med lejeret, kræver ikke blot at kunne levere et forståeligt og overbevisende budskab. Det kræver også taktisk forståelse og indsigt hvilket vi, som boligadvokat, er eksperter i.

Boligadvokat hjælper både lejer og udlejer

Har du som lejer eller udlejer en aktuel tvist, så kontakt os for en drøftelse af sagen. Vi har ført en række retssager omkring denne form for tvister, og har således mange års erfaring inden for området lejeret.

Er du som udlejer så uheldig at din lejer spekulerer i den lejeretlige beskyttelse i lejeloven, så allier dig med os for derigennem at finde en løsning som passer dine behov. Vi varetager dine interesser og har det fornødne overblik til at rådgive dig omkring faldgruber inden for lejeret.
Dette gælder uanset om det gælder privatrådgivning om et boliglejemål eller erhvervsrådgivning om et erhvervslejemål og erhvervslejekontrakten. Skulle du have brug for advokathjælp til en helt anden sag, har vi også specialiseret os i bl.a. insolvensret og konkurskarantæne, fast ejendom samt rets- og voldsgiftssager.

Udarbejdelse af bl.a. erhvervslejekontrakter

I forbindelse med lejeret, bistår vi, som boligadvokat, også ved forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter og tillæg til lejekontrakter – både i forbindelse med indgåelse af lejeforholdet og ved genforhandling af eksisterende lejekontrakter. Vores boligadvokat har specialiseret sig i erhvervslejekontrakter. Derfor vi vi hvad begge parter skal være opmærksomme på ved indgåelse af erhvervslejekontakt.

Vi navigerer vores klienter trygt gennem de udfordringer og behov, som løbende melder sig i et lejeforhold, og vi har fokus på at opnå de bedste muligheder og løsninger – juridisk som kommercielt.

Kontakt os hos Advokatfirmaet Nilsson Børresen på telefon 71 74 75 74 eller mail rasmus@nilssonborresen.dk for at høre endnu mere om hvordan vi, som boligadvokat i København, kan hjælpe dig med lejeret og erhvervslejekontrakter.

Kontakt os i dag

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Vi forstår ikke blot din sag, vi hjælper også med:

 • Rådgivning om sagens forventede udfald

  Vi står klar med professionel rådgivning som sikrer dig den bedst mulige afgørelse af sagen.

 • Overblik over alle sagens elementer

  Vi finder det vigtigt at benytte et sprog, der ikke kun forståes af jurister, men som klienten kan forstå.

 • Forberedelse af retssag, syn og skøn, og mødet i retten

  Vi sætter os ind i klientens sag og yder en rådgivning, som gør en forskel.

Aktuel retspraksis

Lejer kan ikke sende indsigelse imod opsigelse pr. e-mail – Læs mere