Lejeret

Professionel rådgivning for både private og erhverv

Lejeret

Rådgivning og vejledning i lejeret

I vores arbejde med lejeret lægger vi stor vægt på at have en praktisk og løsningsorienteret tilgang. Dette betyder, at vi ikke kun fokuserer på den teoretiske del af lovgivningen, men også på, hvordan den anvendes i virkelige situationer. 

Vores mål er altid at finde den mest effektive og hensigtsmæssige løsning for vores klienter, så de kan navigere sikkert i lejerettens komplekse landskab. Med denne tilgang sikrer vi, at vores rådgivning altid er relevant, handlingsorienteret og skræddersyet til den enkelte klients behov.

Grundlæggende om lejeret

Lejeret dækker både bolig- og erhvervslejeret. Med vores dybdegående erfaring og viden inden for begge områder, sikrer vi, at du er godt dækket ind. 

Lejeret beskytter både udlejers rettigheder, som f.eks. ved manglende betaling af leje eller ødelæggelse af ejendommen. Og lejers rettigheder, som ved manglende varsling af lejeforhøjelser eller ubegrundede opsigelser. 

Det er vigtigt for udlejere at være opmærksomme på lovens krav, da lejeloven især beskytter lejers rettigheder.

Håndtering af tvister i lejeforhold

Uenigheder i lejeforhold kan nogle gange kræve juridisk intervention. Vi står ved din side i både voldgiftssager og boligretssager. Vores ekspertise sikrer, at du får den bedste repræsentation både i byretten og landsretten.

Vi hjælper både lejer og udlejer

Har du som lejer eller udlejer en aktuel tvist, så er du velkommen til at kontakte os. Vi har ført en række retssager omkring denne form for tvister, og har således mange års erfaring inden for området lejeret.

Er du som udlejer så uheldig at din lejer spekulerer i den lejeretlige beskyttelse i lejeloven, så allier dig med os for derigennem at finde en løsning som passer dine behov. Vi varetager dine interesser og har det fornødne overblik til at rådgive dig omkring faldgruber inden for lejeret.


Dette gælder uanset om det handler om privat rådgivning i forhold til et boliglejemål eller erhvervsrådgivning om erhvervslejemål og en erhvervslejekontrakt. Skulle du have brug for advokathjælp til en helt anden sag, har vi også specialiseret os i bl.a. insolvensret og konkurskarantæne, fast ejendom samt rets- og voldsgiftssager.

Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt

I forbindelse med lejeret, bistår vi, som boligadvokat, også ved forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter og tillæg til lejekontrakter. Både i forbindelse med indgåelse af lejeforholdet og ved genforhandling af eksisterende lejekontrakter. Vores boligadvokat har specialiseret sig i erhvervslejekontrakter. Derfor ved vi, hvad begge parter skal være opmærksomme på ved indgåelse af erhvervslejekontrakter.

Kontakt os og få rådgivning om lejeret

Vi rådgiver vores klienter trygt gennem de udfordringer og behov, som løbende melder sig i et lejeforhold.

Kontakt os på telefon 71 74 75 74 eller mail rasmus@nilssonborresen.dk for at høre endnu mere om hvordan vi, som boligadvokat i København, kan hjælpe dig med lejeret og erhvervslejekontrakter.

Kontakt os i dag

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Vi forstår ikke blot din sag, vi hjælper også med:

  • Rådgivning om sagens forventede udfald

    Vi står klar med professionel rådgivning som sikrer dig den bedst mulige afgørelse af sagen.

  • Overblik over alle sagens elementer

    Vi finder det vigtigt at benytte et sprog, der ikke kun forståes af jurister, men som klienten kan forstå.

  • Forberedelse af retssag, syn og skøn, og mødet i retten

    Vi sætter os ind i klientens sag og yder en rådgivning, som gør en forskel.

Aktuel retspraksis

Lejer kan ikke sende indsigelse imod opsigelse pr. e-mail – Læs mere