Hvad er retssager
og voldgiftssager?

Vi beskriver her hvad retssager og voldgiftssager er.

Hvad er retssager og voldgiftssager?

Retssager og voldgiftssager

Vi beskriver her hvad retssager og voldgiftssager er. Når man er nået der til, at der ikke mellem parterne kan opnås enighed om noget, og det ikke er muligt at finde en forligsmæssig løsning, så vil næste skridt være at anlægge en retssag.

Når man anlægger en retssag skal der indbetales en retsafgift til Retten som afhænger af sagens økonomiske værdi. Derefter starter så det man kalder et indenretligt forløb, hvor parterne udveksler deres holdning til sagen i breve, som man i fagsprog kalder processkrifter.
Derfor er retssager og voldgiftssager en længerevarende proces.

Såvel under en retssags forløb som ved den endelige domsforhandling, som man i fagsprog kalder hovedforhandlingen, så er det dommeren som er mødeleder og som i samarbejde med sagens parter tilrettelægger retssagens forløb.
Denne tilrettelæggelse foregår i første omgang på det man kalder et forberedende retsmøde, hvor man afklarer parternes uenighed og hvad der eventuelt skal dokumenteres i løbet af sagen.
Herunder om eksempelvis skal gennemføres det man kalder syn- og skøn, hvor man kan få klarlagt om noget arbejde er udført fagmæssigt korrekt og eksempelvis hvad det vil koste at ændre på det udførte arbejde således det bliver fagmæssigt korrekt.

Voldgiftssager

Voldgiftssager er et alternativ til en retssager, og det kræver, at parterne er enige om at lade voldgiftsretten pådømme sagerne. Voldgiftssager foregår ved voldgiftsretten, og der er ikke offentlighed omkring sagerne eller sagernes udfald i modsætning til civile retssager.

Voldgiftssager finansieres af parterne selv og er dermed dyrere at føre end civile retssager. Man skal nemlig også finansiere dommerens løn mv., men mange gange kan sagen også afgøres hurtigere end retssager ved de civile domstole. Forudsætningen for at Voldgiftsretten kan anvendes er, at enten at parterne har aftalt det i deres aftalebetingelser, eller typebetingelser. Dette kan eksempelvis være AB92 som typisk anvendes i entrepriseforhold, eller at parterne er enige om at lade sagen afgøre ved Voldgiftsretten.

Kontakt os i dag

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Konklusion af retssager og voldgiftssager

Der er således fordele og ulemper ved begge typer sager, og det er i den forbindelse blot vigtigt at nævne, at forbrugere ikke gyldigt på forhånd kan aftale voldgiftsklausuler.
Du vil løbende blive vejledt om sagens forløb såfremt Advokatfirmaet Nilsson Børresen varetager din retssag.
Advokat Rasmus Nilsson Børresen har mange års erfaring med at forklare de mærkelige udtryk og betegnelser man møder under en retssag.