Konkurskarantæne og insolvensret håndteres professionelt

Vi rådgiver virksomheder og private der er i økonomisk krise om insolvensret og konkurskarantæne.

Konkurskarantæne og insolvensret håndteres professionelt

Insolvensret og konkurskarantæne

Vi rådgiver virksomheder og private der er i økonomisk krise om insolvensret og konkurskarantæne fra vores base i København. Vi har som mål at finde værdiskabende løsninger, som fungerer for vores klienter og de øvrige involverede interessenter i forbindelse med insolvensret.

Som specialist i insolvensret er vi blandt de førende inden for håndteringen af insolvente selskabers og personers forhold. Vi rådgiver inden for samtlige områder, der vedrører virksomheder i økonomisk krise.

Vi tror på, at vi gennem vores kompetencer kan være værdiskabende, uanset om det sker i forbindelse med en formaliseret insolvensretlig behandling eller i en udenretlig proces. Vi fokuserer på operationelle og holdbare løsninger. Hvilket kan ske ved en kontrolleret udenretlig genopretningsplan, gennem et generationsskifte eller gennem et kontrolleret salg under en indenretlig insolvensretlig behandling.

Hvad er konkurskarantæne?

I april 2013 vedtog Folketinget regler, der giver mulighed for at pålægge ledelsen i konkursramte virksomheder konkurskarantæne. Formålet med reglerne er at forhindre konkursmisbrug og konkursrytteri og reglerne trådte i kraft 1. januar 2014.

Konkurskarantæne kan pålægges den, der på grund af grov uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Både ledelsen i personligt drevne virksomheder og i selskaber med begrænset hæftelse (aktie- og anpartsselskaber) kan pålægges konkurskarantæne. Reglerne omfatter også personer, der ikke formelt, men reelt, har været medlem af ledelsen af en virksomhed, såkaldt stråmandsvirksomhed.

Vi har omfattende erfaring inden for området og har ført flere sager for såvel by- som Landsret med et for ledelsen positivt resultat. Selvom man som tidligere ledelse statistisk set har meget ringe chancer for at blive frikendt i en sag om konkurskarantæne. Det er således helt centralt at benytte en advokat som har indgående kendskab til disse regler.

Hvad er insolvensret?

Insolvens vil almindeligvis blive defineret som værende den situation, hvor du ikke kan betale dine regninger efterhånden som de forfalder og du ikke ejer noget som kan realiseres for at betale regningerne. Insolvensret er de regler man som kreditor og debitor skal efterleve når man står i den situation at en gæld ikke kan betales.

I forbindelse med insolvensret kan en skyldner i fogedretten eksempelvis afgive en insolvenserklæring, såfremt hans indtægter ikke levner mulighed for at afdrage på den skyldige gæld, og han ikke ejer noget som kan realiseres til dækning af gælden.

I skifteretten er insolvensbegrebet afgørende for om der kan afsiges konkursdekret, og her er det endvidere tilføjet i konkurslovens § 17, stk. 2, at insolvensen ikke må være forbigående, altså at der blot er tale om betalingsvanskeligheder over en kortere periode.

Stor erfaring med konkurskarantæne og insolvensret

Vi har mange års erfaring inden for insolvensret og konkurser, og advokat Rasmus Nilsson Børresen har været udpeget kurator for et større antal konkursboer de sidste 9 år. Ligesom han er medlem af brancheforeningen Danske Insolvensadvokater.

Står man overfor en truende konkurskarantæne og vil man enten som ansvarlig ledelse gerne selv tage ansvaret og styringen af processen, eller som medarbejder med et ubetalt lønkrav, så tag fat i os og hør hvilke muligheder der er.

Er konkursdekret allerede afsagt og har du modtaget stævning med påstand om at du skal pålægges konkurskarantæne i 3 år, så hjælper vi ligeledes. Vi har ført en række af disse sager og har modsat statistikken faktisk fået frikendt ledelsen i situationer hvor skifteretten måtte anerkende at der ikke var handlet groft uansvarligt til trods for konkursens indtræden.

Er du blevet anklaget for diverse overtrædelser af konkursloven eller blevet mødt med et omstødelelseskrav vedrørende betalinger så drøfter vi gerne din sag med dig. Vi har mangeårige erfaring inden for insolvensret og giver gerne god og kompetent vejledning og rådgivning.

Kontakt os på telefon 71 74 75 74 eller mail rasmus@nilssonborresen.dk for at høre mere om hvordan vi som din advokat kan hjælpe dig med konkurskarantæne og insolvensret. Vi kan også hjælpe dig med lejeret, fast ejendom og anden erhvervsrådgivning.

Kontakt os i dag

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Vi forstår ikke blot din sag, vi hjælper også med:

  • Rådgivning om sagens forventede udfald

    Vi står klar med professionel rådgivning som sikrer dig den bedst mulige afgørelse af sagen.

  • Overblik over alle sagens elementer

    Vi finder det vigtigt at benytte et sprog, der ikke kun forståes af jurister, men som klienten kan forstå.

  • Forberedelse af retssag, syn og skøn, og mødet i retten

    Vi sætter os ind i klientens sag og yder en rådgivning, som gør en forskel.