Konkurskarantæne og insolvensret

Få professionel rådgivning når du eller din virksomhed er i økonomisk krise

Konkurskarantæne og insolvensret

Forståelse og vejledning i konkurskarantæne

Som advokatfirma i Roskilde rådgiver vi både virksomheder og private, der er i økonomisk krise og som har brug for forståelse og vejledning i forhold til konkurskarantæne og insolvensret.

Vores mål er at forstå din situation og udarbejde en løsning, der fungerer for dig, din virksomhed og de øvrige involverede interessenter i forbindelse med konkurskarantæne og insolvensret. Som specialister er vi blandt de førende inden for håndteringen af insolvente selskabers og personers forhold. 

Vi rådgiver inden for samtlige områder, der vedrører virksomheder og privatpersoner i økonomisk krise, heriblandt ved og omkring:

Vores fokus er på operationelle og holdbare løsninger, der skaber værdi for dig. Dette gøres gennem en skræddersyet og kontrolleret genopretningsplan, der er optimal for dig og dine ønsker og behov.

Forstå konkurskarantæne og hvilken betydning det har

I april 2013 vedtog Folketinget regler, der giver mulighed for at pålægge ledelsen i konkursramte virksomheder konkurskarantæne. Formålet med reglerne er at forhindre konkursmisbrug og konkursrytteri. Disse regler trådte i kraft 1. januar 2014.

Konkurskarantæne kan pålægges den, der på grund af grov uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Både ledelsen i personligt drevne virksomheder og i selskaber med begrænset hæftelse (aktie- og anpartsselskaber) kan pålægges konkurskarantæne. Reglerne omfatter også personer, der ikke formelt, men reelt, har været medlem af ledelsen af en virksomhed, såkaldt stråmandsvirksomhed.

Vi har omfattende erfaring inden for området og har ført flere sager for byretten og landsretten, med positive udfald. Selvom man som tidligere ledelse statistisk set har meget ringe chancer for at blive frikendt i en sag om konkurskarantæne. Det er således helt centralt at benytte en advokat som har kendskab til disse regler.

Er du stadig i tvivl om hvilken betydning konkurskarantæne har for dig? Så er du velkommen til at kontakte os, og høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig.

Insolvensret og insolvens betydning

Insolvens betyder i grove træk, at du ikke har penge til at betale dine regninger, når de skal betales. Og at du derudover ikke har noget af værdi, som du kan sælge for at få penge til at betale de kreditorer, du skylder. Insolvensret er de regler man som kreditor og debitor (du) skal efterleve når man står i en situation, hvor en gæld ikke kan betales.

I forbindelse med insolvensret kan en skyldner (dig) i fogedretten eksempelvis afgive en insolvenserklæring, såfremt dine indtægter ikke giver dig mulighed for at afdrage din gæld. Og at du desuden ikke ejer noget som du kan sælge for at betale af på gælden. Det betyder altså, at du officielt fortæller, at du ikke har penge til at betale det, du skylder. 

I skifteretten bruges insolvens begrebet til at afgøre, om du skal erklæres konkurs. Men hvis du kun har problemer med at betale af på din gæld i en kort periode, betragtes det ikke som insolvens.

Stor erfaring med konkurskarantæne og insolvensret

Som advokatfirma har vi mange års erfaring inden for konkurskarantæne og insolvensret. Derudover er vores dygtige advokater kompetente, og har stor ekspertise inden for netop dette område.

Står du overfor en truende konkurskarantæne og vil du enten som ansvarlig ledelse gerne selv tage ansvaret og styringen af processen? Eller er du en medarbejder med et ubetalt lønkrav, så tag fat i os og hør hvilke muligheder der er.

Er konkursdekret allerede afsagt og har du modtaget stævning med påstand om at du skal pålægges konkurskarantæne i 3 år, så hjælper vi ligeledes. Vi har ført en lang række af disse sager. Modsat statistikken har vi fået frikendt ledelsen i situationer hvor skifteretten måtte anerkende, at der ikke var handlet groft uansvarligt til trods for konkursens indtræden.

Er du blevet anklaget for diverse overtrædelser af konkursloven? Eller er du blevet mødt med et omstødelseskrav vedrørende betalinger, så drøfter vi gerne din sag med dig. Vi har stor erfaring inden for insolvensret og giver gerne god og kompetent vejledning og rådgivning.

Kontakt os på telefon 71 74 75 74 eller mail rasmus@nilssonborresen.dk for at høre mere om hvordan vi som advokat kan hjælpe dig med konkurskarantæne og insolvensret.

Kontakt os i dag

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Vi forstår ikke blot din sag, vi hjælper også med:

  • Rådgivning om sagens forventede udfald

    Vi står klar med professionel rådgivning som sikrer dig den bedst mulige afgørelse af sagen.

  • Overblik over alle sagens elementer

    Vi finder det vigtigt at benytte et sprog, der ikke kun forståes af jurister, men som klienten kan forstå.

  • Forberedelse af retssag, syn og skøn, og mødet i retten

    Vi sætter os ind i klientens sag og yder en rådgivning, som gør en forskel.