Advokatfirmaet
Nilsson Børresen

Det er vores målsætning at være klientens foretrukne rådgiver og advokat.

Advokatfirma med speciale i erhvervsrådgivning

Retsager og
volgiftssager →

Insolvensret →

Lejeret og
erhvervslejekontrakter →

Fast ejendom →

Erhvervsrådgivning og
kontrakter →

Advokat fra Roskilde med speciale i erhvervsretlig rådgivning

Hos Advokatfirma Nilsson Børresen i Roskilde, sætter vi en ære i at være et advokatfirma, som klienten har tillid til. Vi ser gerne at vores klienter anbefaler os som advokat til deres forretningsforbindelser, gode venner og bekendte. Derfor gør vi, som advokatfirma, en dyd ud af at møde vores klienter i øjenhøjde.

Det er altid vores målsætning at være klientens foretrukne rådgiver og advokat.

Som advokat har vi erhvervsretlige kompetenceområder

Som advokatfirma beskæftiger vi os primært med erhvervsretlig rådgivning af mindre erhvervsdrivende. I kraft af vores mangeårige erfaring som advokat inden for insolvensretten ydes der ligeledes bistand inden for særligt sager om konkurskarantæne, udenretlige rekonstruktioner og kreditorordninger.

De erhvervsdrivende benytter sig typisk af vores fortrinlige kompetencer inden for erhvervslejeretten, med henblik på tvister omkring ophævelse af lejemål.

Kontakt advokatfirma for professionel rådgivning

Af forbrugerretlige sager, kan det nævnes, at vores advokater fører en del sager omkring mangler ved fast ejendom, herunder sager imod ejerskifteforsikringsselskaber for manglende dækning af konstaterede skader.

Som advokatfirma har vi et solidt kendskab til fortolkningen af disse regler og praksis på området. Advokat Rasmus Nilsson Børresen har endvidere med stor succes rådgivet omkring erstatning ved ekspropriationssager herunder togbanen til Ringsted og letbanen i Odense.

I vores advokatfirma lægger vi vægt på at være imødekommende overfor vores klienter. Derfor bruger vi som advokat ikke et sprog som udelukkende forstås af jurister, men som er til at forstå for de gængse klienter.